Trauksmes celšana ir iespēja ikvienam uzņēmumam veicināt likumīgu, godprātīgu un pārredzamu uzņēmuma darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. Izmantojot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, trauksmes cēlēja ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas avotam” un tajā paustos novērojumus var operatīvi izvērtēt, samazinot negatīvas reputācijas risku.

Personas, kuras strādā uzņēmumā vai sazinās ar to saistībā ar darba pienākumu veikšanu, nereti ir pirmās, kas uzzina par apdraudējumu vai kaitējumu sabiedrības interesēm. Ceļot trauksmi, tās pilda nozīmīgu funkciju tiesību aktu pārkāpumu atklāšanā un novēršanā un sabiedrības labklājības aizsardzībā. Taču, baidoties no iespējamajām sekām, šīs personas nereti atturas ziņot par savām aizdomām par iespējamu pārkāpumu.

Trauksmes celšana ir informācijas atklāšana kompetentajai personai, par konstatētajiem iespējamajiem pārkāpumiem darba vietā. Būtiski, ka trauksmi par konstatētajiem pārkāpumiem, ceļ sabiedrības interesēs.

Ja uzņēmums nodarbina vairāk nekā 50 darbiniekus, tajā obligāti ir jābūt izveidotam iekšējās trauksme celšanas mehānismam. Par šī mehānisma darbību ir jāinformē darbinieki, lai nepieciešamības gadījumā, tiem būtu iespējas ziņot par iespējamu pārkāpumu.

Uzņēmumos, kuri nodarbina mazāk nekā, 50 darbiniekus ir ieteicams izveidot iekšējo trauksmes celšanas mehānismu. Šāda mehānisma esamība atspoguļo uzņēmuma vērtības darbinieku vidū. Tāpat ar šī mehānisma esamību potenciālos pārkāpumus ir iespējams novērst uzņēmuma iekšienē, novēršot reputācijas riskus.