Korporatīvās pārvaldības moduļa mērķis ir veicināt kapitālsadarbības ilgtspējību, mūsdienīgu un efektīvu vadību, resursu racionālu un ekonomiski pamatotu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu.

Korporatīvās pārvaldības modulis sastāv no Korporatīvās pārvaldības kodeksa un darbinieku pašpārbaudes testa. Kodekss kalpo kā kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības stūrakmens, kas sniedz ietvaru labas korporatīvās pārvaldības principu ieviešanai kapitālsabiedrībā.

Kodeksā ir ietvertas korporatīvās pārvaldības sistēmas prasības un principi, kas veicina kapitālsabiedrības efektivitāti, ilgtspēju, izaugsmi un finanšu stabilitāti. Kodekss ir kapitālsabiedrības pārvaldības sistēmas būtisks elements.