Konkurences tiesību mērķis ir aizsargāt konkurenci kā atklātu sāncensību tirgū. Tomēr galvenais konkurences tiesību normu aizsardzības objekts ir patērētāju labklājība.

Eiropas Savienība ir atvērta tirgus ekonomika, kas balstās uz brīvas konkurences principiem un ir pakļauta tirgus mehānismiem un piedāvājuma un pieprasījuma attiecībām, tāpēc Eiropas Savienības konkurenci regulējošie normatīvie akti attiecas uz visiem, kas veic komercdarbību vai var ietekmēt konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū, neatkarīgi no to atrašanās vietas.

Izveidojot vienoto tirgu, viens no mērķiem bija radīt sistēmu, kas nodrošinātu, ka konkurence šajā iekšējā tirgū netiek ierobežota vai izkropļota. Tādējādi galvenās rūpes ir veltītas efektīvas konkurences nodrošināšanai, ne tik daudz konkurējošo pušu aizsardzībai. Tas var nozīmēt arī to, ka tie konkurenti, kas nevar patērētājam piedāvāt konkurētspējīgu cenu, izvēli, kvalitāti un inovācijas, var būt spiesti pamest tirgu.

Konkurences tiesību moduļa mērķis ir palīdzēt nodrošināt uzņēmuma komercdarbības atbilstību Konkurences tiesību prasībām. Tajā apkopoti būtiskākie principi un noteikumi, kas jāievēro ikvienam uzņēmuma darbiniekam, lai veicinātu minētā mērķa sasniegšanu un novērstu iespējamo konkurences pārkāpuma risku.