Dividenžu politikas mērķis ir izveidot uzņēmumā pārredzamu un saprotamu lēmumu pieņemšanas mehānismu attiecībā uz dividenžu izmaksāšanu, apmēru, kārtību un laiku.

Dividenžu jeb peļņas sadaļas politika kalpo uzņēmuma vadībai kā daļa no uzņēmuma stratēģijas un tā var koncentrēties gan uz uzņēmuma īstermiņa mērķu sasniegšanu, gan ilgtspējīgu izaugsmi.

Šādu politiku visbiežāk izvēlas ieviest uzņēmumi, kas gatavojas akciju iekļaušanai regulētajā tirgū, bet tā būtu rekomendējama jebkuram uzņēmumam, kas piesaista investorus un vēlas pārliecināties, ka tiem ir skaidra un paredzama dividenžu izmaksas sagaidāmā kārtība. Tādējādi šī politika kļūst par būtisku labas korporatīvās pārvaldības sastāvdaļu uzņēmumā.