Automātiskās informācijas apmaiņas par ziņojamām pārrobežu shēmām politika (DAC6 politika) palīdzēs pilnveidot uzņēmuma darbības atbilstības nodrošināšanas sistēmas attiecībā uz DAC6 ziņošanas pienākumu.

Lai nodrošinātu caurredzamību un godīgumu starpvalstu darījumos, kā arī izvairītos no “agresīvām pārrobežu nodokļu plānošanas shēmām”, Eiropas Savienība 2018.gadā pieņēma jaunu DAC6 regulējumu, kas 2020. gadā ir stājies spēkā arī Latvijā un jāņem vērā jebkuram komersantam, kura darbības ietvaros tiek veikti starpvalstu darījumi.

DAC6 paredz pienākumu starpniekiem un atsevišķos gadījumos arī nodokļu maksātājiem sniegt attiecīgās valsts nodokļu administrācijai informāciju par noteiktiem darījumiem, kas var liecināt par iespējams agresīvām pārrobežu nodokļu shēmām.

DAC6 ziņošanas pienākumi attiecas uz “ziņojamām pārrobežu vienošanām”. Lai vienošanās būtu pārrobežu, tai ir jāattiecas vai nu uz vairākām dalībvalstīm, vai arī uz dalībvalsti un trešo valsti.

Lai par pārrobežu vienošanos rastos ziņošanas pienākums, tai jāatbilst vienai no “raksturīgajām pazīmēm”, kas izklāstītas normatīvajā regulējumā un var aptvert plašu ierastu darbību loku.

Direktīvas prasību neievērošana var rezultēties ievērojamos naudas sodos, kā arī saistītos reputācijas riskos.

DAC6 moduļa mērķis ir palīdzēt uzņēmumam identificēt DAC6 prasības un ar tām saistītos riskus, kā arī spert pirmos soļus atbilstības nodrošināšanā un darbinieku apmācībā.